• Mesi_1
  • Mesi_2
  • Mesi_3

Dwa w jednym2 1

Urządzenia ABPI pozwala na jednoczesny pomiar ciśnienia krwi i wskaźnika kostka-ramię, który, jest stosowany  w diagnostyce choroby tętnic obwodowych.

Mobilnośćlisc

ABPI ma wiele zalet. Wygodny kształt i długo działający akumulator pozwalają na przenoszenie urządzenia i dokonywanie pomiarów w różnych gabinetach.

koszyk miniStojak do urządzenia ABPI MD

Stojak ABPI MD stanowi uzupełnienie urządzenia ABPI MD™. Ma on magnetyczna podstawę i kosz na mankiety.

ABPI – aparatura do pomiaru wskaźnika kostka-ramię

mesi midle

zegarZ 30 do 3 minut

Pomiar ABI wykonuje się w 3 minuty, a nie w 30 minut, jak dotychczas. Metoda ta zastępuje stare badanie dopplerowskie.

100seŁatwość użytkowania

Procedura pomiaru ABI składa się jedynie z założenia mankietów na górne i dolne kończyny, naciśnięcia naciśniecia przycisku startu i odczytania wyników.

110

Dokładność i obiektywność

Dzięki precyzyjnemu opracowaniu algorytmu używanego w urządzeniu obliczenie lewego i prawego ABI jest dokładne i obiektywne.

Urządzenia ABPI MD – co mierzy?

Pomiary:
• wskaźnik kostka-ramię
• skurczowe ciśnienie krwi
• rozkurczowe ciśnienie krwi
• tętno
Zakres pomiaru:
• ciśnienie: 0 ÷ 299 mmHg
• tętno: 30 do 199 BPM (uderzeń na minutę)
Dokładność:
• ciśnienie: w granicach ± 3 mmHg lub 2%
• tętno: w granicach ± 5%
• ABI: w granicach ± 0,1

MESIresults™

Firma MESI w swoim działaniu kieruje się hasłem: „Simplifying diagnostics” („Upraszczamy diagnostykę”). Hasło to przyświeca działalności firmy przy tworzeniu aplikacji MESIresults™. Została opracowana dla uzupełnienia pomiarów wskaźnika kostka-ramię oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie na przyjazne dla użytkownika materiały informacyjne.

Aplikacja umożliwia importowanie danych takich, jak: imię i nazwisko, adres i logo placówki zdrowia; które można zapisać w programie MESIresults™ i drukować na każdym pliku, który opuszcza placówkę.

MESIcare™

"Zdrowie pacjenta najważniejsze, MESIcare zapewni pomoc i wsparcie techniczne."

Usługa MESIcare™ pomaga w zapewnieniu opieki pacjentom poprzez zagwarantowanie
niezakłóconej pracy urządzenia ABPI MD™. W ramach tej usługi każdy problem rozwiązywany jest natychmiastowo. MESIcare™ zapewnia wydłużenie okresu gwarancji (do 5 lat) i obejmuje:
• wymianę mankietów, akumulatora i komponentów,
• aktualizację oprogramowania oraz
• coroczną kalibrację.

Urządzenia ABPI MD
– specyfikacja
techniczna

Wymiary:
• szerokość: 9,84” (25 cm)
• wysokość: 2,87” (7,30 cm)
• głębokość: 7,87” (20 cm)
• waga: 1,32 lb (0,60 kg)
Wyświetlacz:
• Kolorowy LCD 4.3" z 16 bitową głębią kolorów
• rozdzielczość: 480x272
Zasilanie i bateria:
• rodzaj baterii: akumulator litowo-polimerowy
• pojemność: 2300 mAh
Zabezpieczenia przeciwporażeniowe:
• urządzenie klasy II

Norma ISO

Aby zapewnić klientom wysoki poziom zadowolenia, firma przestrzega norm jakości ISO 9001 i ISO 13845 określonych przez Międzynarodową Organizacje Normalizacyjna.

Pracę przedsiębiorstwa kontroluje raz do roku jednostka certyfikująca SIQ, gwarantując zachowanie norm i najwyższej jakości produktów.

Znak „Conformité Européenne” (CE) jest wynikiem doskonałej pracy zespołu badawczo-rozwojowego. Potwierdza on skuteczność urządzenia ABPI MD™, jakość procedur MESI, a także przestrzeganie dyrektywy w sprawie urządzeń medycznych.

zawal

PAD Peripheral Arterial Disease

PAD (Peripheral Arterial Disease) to choroba tętnic obwodowych – poważne schorzenie, które znacznie podnosi ryzyko zawału lub udaru! 1

Przyczyną choroby tętnic obwodowych jest najczęściej zaburzenie krążenia w kończynach dolnych. Tętnice w nogach ulegają zwężeniu w wyniku tworzenia się blaszek miażdżycowych (odkładania się cholesterolu w ścianach tętnic), a to przyczynia się do ograniczenia przepływu krwi bogatej w tlen.

 

 

Choroba tętnic obwodowych nie jest tylko chorobą kończyn dolnych, lecz może pojawić się we wszystkich tętnicach ciała (z wyjątkiem tętnic wieńcowych, łuku aorty i tętnic mózgu). W przypadku 60% pacjentów chorujących na PAD niedrożność występuje w nogach, również w sercu lub mózgu.

Wskaźnik kostka-ramię – jak działa?

Do diagnostyki PAD i monitorowania rozwoju choroby służy wskaźnik kostka-ramię (ang. ankle-brachial index, ABI). W urządzenie do jego pomiaru powinny być wyposażone wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej.

Urządzenie pozwala na pomiar wskaźnika ABI. Jest to bardzo ważny wskaźnik, gdyż jego obniżenie oznacza zwężenie tętnic spowodowane blaszkami miażdżycowymi, a więc pozwala na wykrycie choroby tętnic obwodowych i kontrolowanie jej postępów. Innymi słowy, oznaką postępów choroby są zmiany w wynikach pomiaru ABI.

Warto zdecydować się na pomiar ABI, nawet jeśli czujemy się zdrowi. Są pacjenci, którzy nie wykazują objawów, a mimo to cierpią na PAD. Objawy pojawiają się dopiero wtedy, gdy zwężenie tętnicy przekracza 70% światła naczynia krwionośnego.2

 Skala wskaźnika kostka-ramię3:

1,41 lub wyższy 1,40 - 1,00 0,99 - 0,91 0,90 - 0,41 0,40 lub niższy
niepoddające się uciskowi normalne graniczne odbiegające od normy cieżkie

 

Wynik pomiaru ABI u zdrowego człowiek wynosi od 1,00 do 1,40. Wskaźnik ten pokazuje, że ciśnienie w kończynach dolnych jest równe lub nieco wyższe niż w kończynach górnych.4

Choroba tętnic obwodowych jest nieuleczalna, a leczenie służy jedynie ograniczeniu objawów. Pacjenci, u których zdiagnozowano PAD, powinni regularnie kontrolować wskaźnik ABI w celu wykrycia wszelkich istotnych spadków.

Diagnostyka PAD nie jest wystarczająco dostrzegana w dziedzinie zdrowia publicznego.

Zaledwie 25% pacjentów cierpiących na PAD otrzymuje stosowne leczenie. Tak niski odsetek wynika głównie z tego, ze ludzie zazwyczaj nie wiedzą o chorobie.5

Pacjenci cierpiący na PAD mają wyższy wskaźnik śmiertelności w ciągu 5 lat niż pacjentki z rakiem piersi. Badania wykazały, ze jedynie 30% osób, u których wykryto PAD, przeżywa kolejne 15 lat.

Urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika kostka-ramię (ABPI MD™) pozwala szybciej diagnozować pacjentów!

Pomiar ABI – jak przebiega?

Pomiar ABI polega na założeniu mankietów, wciśnięciu przycisku startu i odczytaniu wyników.

Mobilność, prostota systemu i obiektywność wyników to zalety, które pomagają w codziennym wykonywaniu pomiarów diagnostycznych.

Pomiar wskaźnika kostka-ramię za pomocą ABPI MD™ jest wiarygodna i szybsza alternatywa dla pomiaru dopplerowskiego za pomocą sondy.6

PAD obniża jakość życia – dlatego tak ważne jest jego wczesne wykrycie i podjęcie leczenia.


1 Stay in Circulation: Take Steps to Learn Aboud PAD; National Heart, Lung and Blood Institute 2006.
2 Dokument TASC, Investigation of patients with intermittent claudication. J Vasc Surg 2000; 31: 62–74.
3 Rooke i wsp., PAD Guidelines Focused Update. JACC 2011; 58(19), 2020-2045.
4 Poredoš i wsp., Pomen odkrivanja predklinicnih oblik ateroskleroze. Zdravstveni vestnik 2006; 75: 475-81.
5 TASC: Stroke MI PAD – The worldwide burden of peripheral artery disease, Discovery London 2008.
6 M.Špan: Measuring ABPI with automated oscinometric device and standard Doppler method in individuals without known PAD older than 45 years. What is better for primary health care practice?

 

Krok 1

Założyć mankiety.

krok1

Krok 2

Nacisnąć START.

krok2

Krok 3

Odczytać wynik.

krok3