• Mesi_1
  • Mesi_2
  • Mesi_3

Urządzenia ABPI – dokumenty

Jesteśmy dystrybutorem urządzenia ABPI – profesjonalnej i precyzyjnej aparatury do diagnostyki PAD, czyli choroby tętnic obwodowych. Urządzenie wykonuje automatyczny pomiar wskaźnika kostka ramię, a wynik tego pomiaru pozwala cenić, czy ktoś choruje na PAD oraz jaki jest stopień zaawansowania schorzenia. Badanie nie jest skomplikowane, trwa zaledwie 3 minuty, a jego wynik jest obiektywny i jednoznaczny.

Przydatne dokumenty, takie jak instrukcja obsługi urządzenia ABPI czy informacje dodatkowe o aparaturze, zamieszczamy poniżej:

Instrukcja

Instrukacja obsługi pobierz 

Informacje dodatkowe

Broszura pobierz

Książeczka pobierz

Ulotka pobierz

Ogólne warunki sprzedaży