• Mesi_1
  • Mesi_2
  • Mesi_3

Jak wygląda badanie wskaźnika kostka-ramię

badanie wskaźnika kostka-ramię

Wykonywanie pomiaru wskaźnika kostka-ramię jest bardzo ważnym elementem cyklicznej kontroli stanu tętnic obwodowych pacjenta. Dzięki temu prostemu badaniu można potwierdzić lub wykluczyć występowanie u niego bardzo groźnej i niestety nieuleczalnej choroby tętnic obwodowych PAD.

W poprzednim wpisie na naszym blogu opisaliśmy czym jest choroba tętnic obwodowych. Dziś zajmiemy się dokładnym wyjaśnieniem, jak wygląda pomiar wskaźnika kostka-ramię przy użyciu oferowanego przez nas urządzenia ABPI MD. Badanie to jest bardzo proste i może być z powodzeniem stosowane w każdym gabinecie lekarskim.

Zapewnienie odpowiednich warunków pomiaru

Przed wykonaniem badania bardzo ważne jest, aby zapewnić właściwe warunki do jego wykonania. Urządzenie ABPI MD umożliwia jednoczesne wykonanie pomiaru ciśnienia na ramieniu oraz na lewej i prawej kostce. Aby badanie to było jednak w pełni wiarygodne trzeba dać pacjentowi możliwość odprężenia. Z tego względu badanie wykonywane jest w pozycji leżącej. Pacjent powinien mieć możliwość wygodnego ułożenia, dlatego trzeba mu zapewnić podparcie pod głowę oraz pod pięty.

Właściwe użycie urządzenia ABPI MD

Nasze urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Umieszczone na wygodnym stojaku posiada 3 mankiety (każdy w innym kolorze), które należy założyć na ramię oraz kostki leżącego pacjenta. Żółty mankiet przeprowadzający pomiar lekarz zakłada na lewą kostkę pacjenta, zielony mankiet na prawą, natomiast czerwony na ramię. Po założeniu wszystkich mankietów i sprawdzeniu czy dobrze leżą wystarczy wcisnąć przycisk na urządzeniu i odczytać uzyskane wyniki.

 

Wskaźnik kostka-ramię to iloraz ciśnienia mierzonego na ramieniu do ciśnienia mierzonego na lewej i prawej kostce. U zdrowego pacjenta uzyskany wynik powinien się znajdować w przedziale od 1,00 do 1,40. Wszelkie odchylenia od tych wartości są dla lekarza wskazówką mówiącą o pewnych nieprawidłowościach w stanie tętnic obwodowych oraz powinny skutkować skierowaniem do wykonania dalszych badań.