• Mesi_1
  • Mesi_2
  • Mesi_3

Czym charakteryzuje się choroba tętnic obwodowych

Aparatura do pomiaru ABI

Choroba tętnic obwodowych (PAD) to tak naprawdę grupa schorzeń naczyń tętniczych organizmu, z wyłączeniem tętnic wieńcowych, łuku aorty i tętnicy mózgowej. Skutkami przebiegu choroby mogą być zwężenie lub całkowita niedrożność tętnic obwodowych, spowodowane stanami zapalnymi, skrzepami, zatorami oraz miażdżycą. W grupie ryzyka zachorowania na PAD są osoby, u których występuje nadciśnienie tętnicze, cukrzyca lub/i hiperlipidemia. Inne czynniki ryzyka zachorowania są związane z prowadzonym trybem życia, m.in. małą ilością ruchu, otyłością oraz paleniem papierosów.

Diagnostyka choroby tętnic obwodowych

W diagnostyce choroby tętnic obwodowych stosowanych jest kilka metod. Przede wszystkim wykonuje się badania obrazowe, m.in. USG Dopplera oraz badania angiograficzne przy użyciu tomografu komputerowego. Metody te jednak mają poważne ograniczenia, ponieważ nie są łatwo dostępne i badania te zazwyczaj nie mogą być wykonywane w trakcie rutynowych wizyt w gabinetach lekarskich.

Na szczęście istnieje jeszcze jedna metoda, która może być dostępna w każdym gabinecie lekarskim. Do oceny stanu tętnic obwodowych pacjenta wystarczy bowiem pomiar wskaźnika kostka-ramię, czyli ilorazu ciśnienia mierzonego na ramieniu do ciśnienia mierzonego w kończynach dolnych pacjenta. Pomiar tego wskaźnika ma także znaczenie w monitorowaniu rozwoju choroby oraz postępów przeprowadzanego leczenia. Do wykonania takiego badania wystarczy posiadanie prostego urządzenia ABPI MD. Wyłącznym dystrybutorem tego urządzenia na terenie Polski jest nasza firma.

Znaczenie wyników pomiaru wskaźnika kostka-ramię

Wskaźnik kostka-ramię pozwala określić stan tętnic. U zdrowego człowieka wartość ciśnienia w kończynach dolnych powinna być równa lub nieco wyższa od wartości ciśnienia w kończynach górnych. Prawidłowy zakres wskaźnika kostka-ramię powinien być zatem w przedziale od 1,00 do 1,40. Wszelkie odchylenia od tego wyniku wskazują występowanie jakichś nieprawidłowości i powinny być wskazówką do wykonania pogłębionej diagnostyki. Wyniki poniżej 1,00 wskazują na występowania niedokrwienia kończyn, natomiast wyniki powyżej 1,40 mogą wskazywać na nieprawidłowości w sztywności naczyń.

Leczenie choroby tętnic obwodowych

Nieleczona choroba może doprowadzić nawet do śmierci. Leczenie obejmuje zazwyczaj uśmierzanie bólu w przypadku chromania przestankowego oraz poprawianie tolerancji wysiłku. 

Dzięki wczesnej diagnostyce, jaką zapewnia urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika kostka-ramię MESI ABPI MD, jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko owrzodzenia, amputacji oraz zawału i udaru.