• Mesi_1
  • Mesi_2
  • Mesi_3

Aparatura do pomiaru ABI

Aparatura do pomiaru ABI

mesi 2

ABPI MD to urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika kostka-ramię, pozwalające na diagnostykę choroby tętnic obwodowych i kontrolowanie jej postępów.

Diagnostyka PAD wymaga przeprowadzenia 3-minutowego badania.

Procedura jest prosta, a choroba – zdiagnozowana niemal natychmiast.

Urządzenie ABPI MD pozwala na jednoczesny pomiar ciśnienia krwi w górnych i dolnych kończynach, dzięki czemu jest możliwe wyliczenie wskaźnika kostka-ramię.

Urządzenie ABPI MD to 2 w 1 – wykonuje jednocześnie pomiar wskaźnika kostka-ramię i ciśnienia krwi.

 

krok3

Profesjonalne urządzenie ABPI MD wykonuje:

• niezależny pomiar ciśnienia krwi i tętna,
• jednoczesny pomiar wskaźnika wskaźnik kostka-ramię na lewej nodze, prawej nodze, ciśnienia krwi w tętnicy ramiennej i tętna.

Urządzenie ABPIMD posiada cechy, których każdy lekarz poszukuje w urządzeniach medycznych – szybkość, prostotę i obiektywność pomiaru na potrzeby diagnozowania choroby tętnic obwodowych.

Urządzenie ABPI MD – najważniejsze zalety

Ulepszony system wykrywania błędów

ABPI MD to urządzenie pomocne w pracy personelu medycznego jak żadne inne dotychczas. Niewątpliwą zaletą jest ulepszony system wykrywania błędów informujący obsługę o wszystkich zaburzeniach, które wystąpiły w procesie pomiaru. Przykładowo, jeśli pacjent poruszy się w trakcie badania albo mankiet zostanie źle założony, na ekranie pojawi się komunikat błędu.

wykres

Wyeliminowanie błędu przesunięcia ciśnienia

Nie sposób opracować urządzenia medycznego do mierzenia wskaźnika kostka-ramię bez uwzględnienia stałego przesunięcia ciśnienia krwi. Niezwykle ważne jest wyeliminowanie opóźnienia między poszczególnymi pomiarami wykonywanymi na każdej z kończyn. Aby wyeliminować zmiany w ciśnieniu krwi, urządzenie ABPI MD wykonuje jednoczesny pomiar ciśnienia we wszystkich kończynach.

50 pomiarów na akumulatorze

ABPI MD jest mobilnym automatycznym urządzeniem pomiarowym do oznaczania wskaźnika kostka-ramię, w którym zastosowano akumulator o większej pojemności, co pozwoliło na wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii.

Personel medyczny może wykonywać pomiary w różnych pomieszczeniach, korzystając w pełni z akumulatora znajdującego się w urządzeniu.

Dokładność do mikrometrów słupa rtęci

Podczas inflacji i deflacji mankietów zbierane są dane o wahaniach ciśnienia. Czułość urządzenia jest tak wysoka, że urządzenie mogłoby wykryć pobranie małej kropli krwi do badania poziomu glukozy u mężczyzny ważącego 100 kilogramów.

Gwarancja

Urządzenie jest objęte roczną gwarancją, która rozpoczyna się wraz z datą zakupu (data dostawy znajduje się na fakturze). Warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych w okresie gwarancji jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia. Dodatkowe informacje na temat gwarancji i zakres gwarancji można znaleźć w karcie gwarancyjnej dołączonej do instrukcji użytkowania.

Kalibracja

Dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania urządzenia ABPI MD niezbędna jest kalibracja.

Co 12 miesięcy urządzenie ostrzega użytkownika o wymaganej kalibracji. Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale MESIcare na stronie 10.

• Wyposażenie
• Urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika kostka-ramię
• Zestaw mankietów (M)
• Zasilacz
• Kabel USB

Urządzenie ABPIMD posiada cechy, których poszukujesz w urządzeniach medycznych – szybkość, prostotę i obiektywność pomiaru na potrzeby diagnozowania choroby tętnic obwodowych.

Do wykonania pomiaru wskaźnika kostka-ramię niezbędne są mankietymankiety

Mankiety: czerwony, żółty i zielony mają kluczowe znaczenie dla pomiaru. Kolory mankietów wskazują personelowi medycznemu, na którą kończynę powinny zostać założone. Czerwony mankiet przeznaczony jest na ramię, zielony – na prawą nogę, zaś żółty na lewą nogę. Ponadto, na każdym mankiecie znajduje się nazwa i ikona wskazująca właściwe umieszczenie.

DOSTĘPNE ROZMIARY:
• Mankiety o rozmiarze średnim (M) pasują na kończyny o obwodzie od 22 cm (8,7 cali) do 32 cm (12,6 cali).
• Mankiety o rozmiarze dużym (L) pasują na kończyny o obwodzie od 32 cm (12,6 cali) do 42 cm (16,5 cali).

GWARANCJA I KONSERWACJA:
• Okres gwarancji na mankiety wynosi 6 miesięcy.
• W celu zapewnienia dokładności pomiaru zaleca się wymianę mankietów raz w roku.
• Zaleca się używać jednorazowego papieru, aby uniknać zanieczyszczeń krzyżowych pomiędzy pacjentami i przenoszenie zakażeń.

 

Wyposażenie dodatkowe – stojak ABPI MDstojak

Aby podnieść funkcjonalność urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika kostka-ramię, zaprojektowaliśmy do niego stojak z magnetyczna podstawa i koszem na mankiety. Stanowi on uzupełnienie urządzenia i pozwala na postawienie go przy łóżku w gabinecie diagnostycznym.

MESImaintenance zapewnia wysoki poziom higieny

Higiena to codzienny problem każdej placówki zdrowia, podobnie jak pytania o to, jak chronić mankiety lub czyścić urządzenie medyczne przed pierwszym użyciem. W celu zapewnienia wysokiego poziomu higieny został stworzony pakiet MESImaintenance. Zawiera on bibułę, ochraniacze na buty, chusteczki oraz osłonę urządzenia.

W przypadku zmian na skórze zaleca się stosowanie bibuły lub ochraniaczy na buty. Po użyciu należy wyczyścić urządzenie ABPI MD chusteczkami i założyć na nie osłonę.

 

Zarządzanie wynikami pomiarów ABI za pomocą MESIresultresultat

W każdym swoim działaniu firma MESI kieruje się hasłem: „Simplifying diagnostics” (Upraszczamy diagnostykę) – aplikacja MESIresults nie jest tu wyjątkiem. Została opracowana do zarządzania wynikami pomiarów. MESIresults umożliwia tworzenie elektronicznej kopi wyników lub ich wydruk.

Aplikacja umożliwia wprowadzanie danych takich jak imię i nazwisko, dane i logo placówki pacjenta; które można zapisać w programie MESIresults i drukować.

 

“Zdrowie pacjenta jest najważniejsze, MESIcare zapewni pomoc i wsparcie techniczne.”

Opracowana z najwyższą uwagą usługa MESIcare zapewnia użytkownikom obsługę każdego urządzenia medycznego w gabinecie. Kalibracja, wymiana mankietów, aktualizacje oprogramowania i przedłużenie gwarancji są istotne dla niezakłóconego działania ABPI MD. MESIcare zapewnia pomoc i wsparcie techniczne.

mesi box