• Mesi_1
  • Mesi_2
  • Mesi_3

Dwa w jednym2 1

Urządzenia ABPI pozwala na jednoczesny pomiar ciśnienia krwi i wskaźnika kostka-ramię, który, jest stosowany  w diagnostyce choroby tętnic obwodowych.

Mobilnośćlisc

ABPI ma wiele zalet. Wygodny kształt i długo działający akumulator pozwalają na przenoszenie urządzenia i dokonywanie pomiarów w różnych gabinetach.

koszyk miniStojak do urządzenia ABPI MD

Stojak ABPI MD stanowi uzupełnienie urządzenia ABPI MD™. Ma on magnetyczna podstawę i kosz na mankiety.

ABPI – aparatura do pomiaru wskaźnika kostka-ramię

mesi midle

zegarZ 30 do 3 minut

Pomiar ABI wykonuje się w 3 minuty, a nie w 30 minut, jak dotychczas. Metoda ta zastępuje stare badanie dopplerowskie.

100seŁatwość użytkowania

Procedura pomiaru ABI składa się jedynie z założenia mankietów na górne i dolne kończyny, naciśnięcia naciśniecia przycisku startu i odczytania wyników.

110

Dokładność i obiektywność

Dzięki precyzyjnemu opracowaniu algorytmu używanego w urządzeniu obliczenie lewego i prawego ABI jest dokładne i obiektywne.

Urządzenia ABPI MD – co mierzy?

Pomiary:
• wskaźnik kostka-ramię
• skurczowe ciśnienie krwi
• rozkurczowe ciśnienie krwi
• tętno
Zakres pomiaru:
• ciśnienie: 0 ÷ 299 mmHg
• tętno: 30 do 199 BPM (uderzeń na minutę)
Dokładność:
• ciśnienie: w granicach ± 3 mmHg lub 2%
• tętno: w granicach ± 5%
• ABI: w granicach ± 0,1

MESIresults™

Firma MESI w swoim działaniu kieruje się hasłem: „Simplifying diagnostics” („Upraszczamy diagnostykę”). Hasło to przyświeca działalności firmy przy tworzeniu aplikacji MESIresults™. Została opracowana dla uzupełnienia pomiarów wskaźnika kostka-ramię oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie na przyjazne dla użytkownika materiały informacyjne.

Aplikacja umożliwia importowanie danych takich, jak: imię i nazwisko, adres i logo placówki zdrowia; które można zapisać w programie MESIresults™ i drukować na każdym pliku, który opuszcza placówkę.

MESIcare™

"Zdrowie pacjenta najważniejsze, MESIcare zapewni pomoc i wsparcie techniczne."

Usługa MESIcare™ pomaga w zapewnieniu opieki pacjentom poprzez zagwarantowanie
niezakłóconej pracy urządzenia ABPI MD™. W ramach tej usługi każdy problem rozwiązywany jest natychmiastowo. MESIcare™ zapewnia wydłużenie okresu gwarancji (do 5 lat) i obejmuje:
• wymianę mankietów, akumulatora i komponentów,
• aktualizację oprogramowania oraz
• coroczną kalibrację.

Urządzenia ABPI MD
– specyfikacja
techniczna

Wymiary:
• szerokość: 9,84” (25 cm)
• wysokość: 2,87” (7,30 cm)
• głębokość: 7,87” (20 cm)
• waga: 1,32 lb (0,60 kg)
Wyświetlacz:
• Kolorowy LCD 4.3" z 16 bitową głębią kolorów
• rozdzielczość: 480x272
Zasilanie i bateria:
• rodzaj baterii: akumulator litowo-polimerowy
• pojemność: 2300 mAh
Zabezpieczenia przeciwporażeniowe:
• urządzenie klasy II

Norma ISO

Aby zapewnić klientom wysoki poziom zadowolenia, firma przestrzega norm jakości ISO 9001 i ISO 13845 określonych przez Międzynarodową Organizacje Normalizacyjna.

Pracę przedsiębiorstwa kontroluje raz do roku jednostka certyfikująca SIQ, gwarantując zachowanie norm i najwyższej jakości produktów.

Znak „Conformité Européenne” (CE) jest wynikiem doskonałej pracy zespołu badawczo-rozwojowego. Potwierdza on skuteczność urządzenia ABPI MD™, jakość procedur MESI, a także przestrzeganie dyrektywy w sprawie urządzeń medycznych.

badanie wskaźnika kostka-ramię

Wykonywanie pomiaru wskaźnika kostka-ramię jest bardzo ważnym elementem cyklicznej kontroli stanu tętnic obwodowych pacjenta. Dzięki temu prostemu badaniu można potwierdzić lub wykluczyć występowanie u niego bardzo groźnej i niestety nieuleczalnej choroby tętnic obwodowych PAD.

W poprzednim wpisie na naszym blogu opisaliśmy czym jest choroba tętnic obwodowych. Dziś zajmiemy się dokładnym wyjaśnieniem, jak wygląda pomiar wskaźnika kostka-ramię przy użyciu oferowanego przez nas urządzenia ABPI MD. Badanie to jest bardzo proste i może być z powodzeniem stosowane w każdym gabinecie lekarskim.

Zapewnienie odpowiednich warunków pomiaru

Przed wykonaniem badania bardzo ważne jest, aby zapewnić właściwe warunki do jego wykonania. Urządzenie ABPI MD umożliwia jednoczesne wykonanie pomiaru ciśnienia na ramieniu oraz na lewej i prawej kostce. Aby badanie to było jednak w pełni wiarygodne trzeba dać pacjentowi możliwość odprężenia. Z tego względu badanie wykonywane jest w pozycji leżącej. Pacjent powinien mieć możliwość wygodnego ułożenia, dlatego trzeba mu zapewnić podparcie pod głowę oraz pod pięty.

Właściwe użycie urządzenia ABPI MD

Nasze urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Umieszczone na wygodnym stojaku posiada 3 mankiety (każdy w innym kolorze), które należy założyć na ramię oraz kostki leżącego pacjenta. Żółty mankiet przeprowadzający pomiar lekarz zakłada na lewą kostkę pacjenta, zielony mankiet na prawą, natomiast czerwony na ramię. Po założeniu wszystkich mankietów i sprawdzeniu czy dobrze leżą wystarczy wcisnąć przycisk na urządzeniu i odczytać uzyskane wyniki.

 

Wskaźnik kostka-ramię to iloraz ciśnienia mierzonego na ramieniu do ciśnienia mierzonego na lewej i prawej kostce. U zdrowego pacjenta uzyskany wynik powinien się znajdować w przedziale od 1,00 do 1,40. Wszelkie odchylenia od tych wartości są dla lekarza wskazówką mówiącą o pewnych nieprawidłowościach w stanie tętnic obwodowych oraz powinny skutkować skierowaniem do wykonania dalszych badań.

Krok 1

Założyć mankiety.

krok1

Krok 2

Nacisnąć START.

krok2

Krok 3

Odczytać wynik.

krok3